DZIEŃ ZIEMI

DZIEŃ ZIEMI święto obchodzone 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody - ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród dzieci współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele tegorocznych obchodów Dnia Ziemi w naszej szkole. Organizatorkami były pani Halina Para i pani Monika Marszałek. 

Najpierw odbyły się zajęcia ekologiczne pt. pt.: "Ziemia - nasz dom", podczas których uczniowie dowiedzieli się, jakie nasza planeta ma dla nas przepiękne dary oraz co ją zatruwa i niszczy. Dzieci rozmawiały o tym, co to jest recykling i jak należy segregować odpady. Chętni uczniowie chwalili się swoją wiedzą.  

Następnie udaliśmy się w teren, by posprzątać śmieci zalegające przy szosie.