PRZEDŁUŻENIE NAUKI ZDALNEJ

Szanowni Państwo,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od 12. 04. 2021 r. do 18. 04. 2021 r. dzieci z oddziału przedszkolego i uczniowie klas I i III pozostają w domach, realizując naukę zdalną.
Z zajęć opiekuńczych mogą skorzystać uczniowie klas I- III, których rodzice/ opiekunowie prawni są zaangażowani do zadań publicznych związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID- 19 (należy wówczas złożyć pisemny wniosek skierowany do dyrektora szkoły).